Hercertificering TrustLube is een feit

Hercertificering TrustLube is een feit

Oud Gastel, 21 december 2012 – Ondanks haar relatief korte bestaan heeft TrustLube de afgelopen tien jaar al heel wat mijlpalen bereikt. Er is niet alleen een cultuuromslag gerealiseerd in de traditionele denkwijze over, en de aanpak van smeeroplossingen. Er zijn tevens tientallen heavy duty installaties operationeel die dagelijks vertrouwen op de kennis en expertise van de TrustLube organisatie. Resultaat; aantoonbaar minder slijtage en een gemiddelde besparing van 70% op smeermiddelen en vet.

TrustLube is zich terdege bewust van het feit dat je deze mijlpalen alleen kunt bereiken met een heldere visie, de juiste kennis en een gestructureerde manier van werken. Daarom stuurt TrustLube actief op een procesmatige aanpak. Certificeringen maken daar een belangrijk onderdeel van uit. ISO is voor TrustLube meer dan een modern begrip. Het houdt kortweg in, dat je vertelt wat je doet, dat je doet wat je zegt en dat je dat ook nog eens in de praktijk bewijst. Al de TrustLube medewerkers erkennen dit en weten wat het inhoud om volgens deze principes te werken. TrustLube wil niet alleen kwalitatief maar ook op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen haar prestaties beheersen en proberen te verbeteren.

TrustLube B.V. heeft de afgelopen jaren binnen een zeer kort tijdsbestek maar liefst vier certificeringen weten te behalen;

• ISO 14001: 2004

TrustLube werkt sinds 2010 met een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001. Op deze manier wil TrustLube garanderen dat er structureel aandacht wordt besteed aan het milieu in haar bedrijfsvoering.

• ISO 9001: 2008

TrustLube werkt tevens met een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001. Een garantie voor een constante kwaliteit en een grote klanttevredenheid.

• OHSAS 18001: 2007

Een arbomanagementsysteem m.b.t. de gezondheid, veiligheid en het welzijn van individuen in hun directe werkomgeving.

• VCA Petrochemie: 2004

Al deze certificaten zijn in december 2012 opnieuw geaudit en TrustLube is met vlag en wimpel geslaagd. Een mooie opsteker voor de aanpak en werkwijze van de gehele organisatie en een zekerheid voor al onze klanten dat onze hoogwaardige producten voldoen aan de strengste kwaliteitseisen en op een verantwoorde manier tot stand zijn gekomen.